Poticanje fine motorike u mlađoj jasličkoj skupini podcentra Maslačak

Fina motorika definira se kao sposobnost izvođenja preciznih sitnih pokreta rukom uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka (Slaviček i Sabo, 2010). Fina motorika je nužna za izvođenje svakodnevnih radnji koje djeca od rođenja do predškolske dobi moraju uvježbavati.

Brojne aktivnosti koje potiču razvoj fine motorike dio su svakodnevne djetetove igre, budući da doprinose jačanju mišića šake, njezine spretnosti, razvijanju koordinacije pokreta, razvoju opažanja, okulomotorike i koncentracije. Takve vježbe imaju značajnu ulogu u proširivanju djetetova znanja o svijetu koji ga okružuje, razvoju pamćenja i pažnje, stoga su takve aktivnosti i vježbe neophodne djeci s teškoćama u motoričkom razvoju, razvoju govora i drugim razvojnim teškoćama.

Djeca mlađe jasličke skupine „Pužići“ tijekom cijele godine uvježbavali su finu motoriku u svakodnevnim situacijama, ali i ciljanim aktivnostima kojima im izrađenim poticajima dajemo priliku vježbati motoriku prstića i šake, jer priprema za školu počinje već u jaslicama i to kroz igru i zabavu.

Skip to content