Prilagodba na dječji vrtić i jaslice

„Obitelj kao primarna zajednica ima najvažniju ulogu u djetetovom životu,… Unutar obitelji, dijete stječe prva socijalna iskustva i postaje svjesno sebe, stoga je bitno da se suvremeni roditelji prilagode okolini, ali i okolinu prilagode uspješnom razvoju djeteta, posebice u predškolskoj dobi.“ (Željka Pršlja, 2016.)

Prilagodba djeteta na dječji vrtić je proces uspostavljanja socio-emocionalne povezanosti djeteta, roditelja i odgojitelja. Da bi došlo do prilagodbe potrebno je vrijeme jer je za dijete ono prvo iskustvo odvajanja od poznate i sigurne okoline.

Dakle, možemo reći da je prilagodba proces uspostavljanja povjerenja između djeteta, roditelja i odgojitelja.

Ova promjena u djetetovom životu prati stres izazvan promjenom već ustaljenih i poznatih situacija, prostora, osoba i društvene sredine. Svakom promjenom narušavamo stare navike koje nam u novo nastaloj situaciji nisu dovoljne za rješavanje problema.

Kako bi dijete, ali i roditelji što lakše i bezbolnije prošli period prilagodbe na dječji vrtić, poželjno je:

 • Važan je stav roditelja prema predškolskoj ustanovi koji prenosi i na dijete
 • Roditelji pred djetetom trebaju iskazivati povjerenje i poštovanje prema stručnim djelatnicima (odgojitelji i stručni suradnici)
 • Pripremiti dijete na odvajanje – ozbiljno razgovarati s djetetom o upisu i odlasku u dječji vrtić s jasnim uputama
 • Upoznati dijete s prostorima dječjeg vrtića, sa stručnim osobljem i ostalim odraslim zaposlenim u ustanovi
 • Osamostaliti dijete kod jela, održavanje higijene, oblačenja i svlačenja,…
 • Vrijeme dolaska i odlaska u/iz dječjeg vrtića prilagoditi ritmu življenja djeteta, ali i roditelja
 • Kontinuirano dovoditi dijete u dječji vrtić
 • Omogućiti donošenje omiljenog predmeta (dekica, jastuk, igračka, i dr.)
 • Roditelji svoja obećanja moraju ispuniti

A što nije poželjno:

 • Roditelj pred djetetom pokazivati nepoštovanje prema ustanovi
 • Roditelj ne komunicira s odgojiteljem, ostavljajući dijete bez upoznavanja s odgojiteljem
 • Roditelj ne pruža djetetu priliku za upoznavanjem novih osoba „da se ne bi uzrujavalo“
 • Roditelj ne ujednačava i prilagođava ritam življenja djeteta
 • Roditelj treba dovoditi i odvoditi dijete poštujući dogovoreno vrijeme
 • Odgojitelj – stručan, profesionalan
 • Odgojitelj – partner roditelju u procesu prilagodbe
 • Odgojitelj – prati prilagodbu djeteta na dječji vrtić
 • Odgojitelj – procjenjuje i utvrđuje razvojni status djeteta
 • Odgojitelj – priprema prostorno-materijalne uvjete za poticaj djeci
 • Odgojitelj – ukazuje povjerenje roditeljima i stvara poticajnu atmosferu i djeci i roditeljima

Najvažnija potreba djeteta u ovom procesu je potreba za sigurnošću. Da bi se ta potreba zadovoljila i ostvarila naš primarni zadatak je uspostavljanje pozitivne komunikacije i prisne socio-emocionalne veze djeteta i odgojitelja koji trebaju postati djetetov „drugi roditelj“.

Što učiniti da proces prilagodbe bude što uspješniji?

 • Pripremiti dijete razgovorom
 • Ne plašiti dijete “vidjet ćeš ti kad pođeš u vrtić”
 • Dati odgojiteljicama sve važne podatke o djetetu
 • Voditi računa o njegovim ranijim potrebama, navikama
 • Upoznati vrtić prije nego što pođe
 • Prije vođenja u dv izbjeći neugodne situacije (ne odvikavati dijete nekih navika neposredno prije polaska u vrtić)
 • Postupno dovođenje u dv
 • Redovitost dolaženja osobito prvih tjedana
 • Prvih dana – biti osjetljiv na dječja reagiranja.

Polazeći od današnjih spoznaja o potrebama djeteta i njihove obitelji stalno se nastoji podići razina povjerenja, suradnje i partnerstva s roditeljima, a to je moguće raznim načinima komunikacije odgojitelja, roditelja, stručnih suradnika i ravnatelja kako bismo svi imali pravovremene i istinite informacije za pravilno reagiranje i sudjelovanje u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi.

 

Svjetlana Takač, prof.

Skip to content