Primjena NTC metode učenja u odgojno – obrazovnom radu s djecom predškolske dobi

U podcentru  Krijesnica 30.3.2023. održana je radionica Primjena NTC metode učenja u odgojno – obrazovnom radu s djecom predškolske dobi koju su vodile odgojiteljice Matea Milovac, Martina Gradvol, Monika Šmit, Ivana Vukasović i Vanesa Marincel Nemet u suradnji s pedagoginjom Dijanom Markota. Na radionici je sudjelovalo ukupno 39 odgojtelja.

Ntc program učenja autora dr. Ranka Rajovića polazi od novih otkrića iz područja neuroznanosti koja svoju praktičnu primjenu pronalaze u pedagogiji ranog razvoja. Tijekom prvih 5 godina života dijete postaje senzomotorički zrelo. Više intelektualne funkcije razvit će se nakon sedme godine života i one će napredovati ako je senzomotoričko funkcioniranje dobro razvijeno. Priroda je odredila da ovo bude vrijeme kada je mozak najosjetljiviji na osjete i najsposobniji da ih organizira.

Uloga roditelja i odgojitelja je kreiranje poticajnoj okruženja koje će doprinijeti optimalnom razvoju spoznajnog razvoja djece.

Radionica je bile namijenjena odgojiteljima s ciljem predstavljanja konkretnih aktivnosti koje pozitivno utječu na spoznajni razvoj djece predškosle dobi s naglaskom na aktivnostima koje povezuju razvoj motorike i funkcionalnog mišljenja i zaključivanja. Radionica je uključivala kratak teorijski dio o važnosti rane stimulacije mozga nakon čega je uslijedila demonstracija i praktična primjena specifičnih Ntc aktivnosti primjerenih djeci predškolske dobi.

Skip to content