Program za djecu s teškoćama u razvoju

Program za djecu s poteškoćama je prilagođen i osmišljen kako bi podržao njihov individualni razvoj, fokusirajući se na njihove specifične potrebe i interese.

Program za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Osijek organiziran je u podcentru:

 • Kosjenka (Ul.K.P.Svačića 36a)
 • Tratinčica (Gacka 1b)

U odgojno-obrazovnu skupinu djece s posebnim programom u dječjem vrtiću uključuju se djeca s teškoćama kronološke dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu, kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi.

Zbog specifičnosti potreba djece s teškoćama, u skupini su zaposlene medicinska sestra i odgojiteljica.

Sve aktivnosti prilagođene su mogućnostima, potrebama i interesu djeteta, s naglaskom na pružanje potpore u razvijanju i jačanju djetetovih potencijala.

Svrha cjelovitog rada s djecom s teškoćama je poticanje razvijanja sačuvanih sposobnosti i sprječavanje novih i težih poteškoća.

Napredak i uspjeh bilježimo u razvojnoj mapi svakog djeteta, koja je potkrijepljena djetetovim radovima i fotografijama kroz razne aktivnosti.

Ciljevi programa:

 • stvaranje pozitivnog socio-emocionalnog okruženja odnosno odgojne sredine koja zadovoljava dječje potrebe;
 • utvrđivanje specifičnih potreba djece s teškoćama, te zadovoljavanje istih na način individualnog pristupa u skladu s potrebama svakog djeteta;
 • osnaživanje djeteta stjecanjem vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje
 • pružanje potpore u savladavanju znanja i vještina sukladno djetetovoj dobi, sposobnostima i interesima;
 • razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja djeteta
 • priprema djeteta za nastavak daljnjeg školovanja


Način rada:

 • u svakodnevnom radu provodi se individualizirani odgojno obrazovni program kroz likovni, glazbeni, spoznajno istraživački, manipulativni, dramsko scenski i tjelesni izričaj, te razvoj kulturno higijenskih navika. Aktivnosti se provode kroz igru, pokret i glumu.
 • svakodnevno provođenje jednog dijela vremena s djecom iz redovitih vrtićkih skupina u igri i ostalim zajedničkim aktivnostima kao što su kazališne i mađioničarske predstave, posjeti, proslave, izleti, priredbe, rođendani, maskenbali… pružamo svakom djetetu mogućnost razvoja i jačanja socijalnih vještina, kako bi što bolje funkcioniralo u socijalnom okruženju.


Suradnja s roditeljima:

Njegujemo partnerski odnos putem kojeg nastojimo ostvariti predviđene ciljeve i na taj način postići usklađenost postupaka kod kuće i u vrtiću.

 • redoviti roditeljski sastanci
 • individualni kontakti
 • zajedničke radionice djece i roditelja vezane uz predstojećih blagdana
 • mogućnost uključivanja roditelja prilikom različitih proslava, posjeta i izleta
 • sudjelovanje u zajedničkom rada s odgojitelja na uređenju i oplemenjivanju unutarnjeg i vanjskog prostora


TAMO GDJE DRUGI 
VIDE TEŠKOĆE MI VIDIMO MOGUĆNOSTI!

Fotogalerija...

Pogledajte kako naši mališani provode vrijeme u vrtićima.

Kontaktirajte nas...

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati
naše stručne službe.

Skip to content