Provedba Cap programa – programa prevencije nasilja nad djecom

U podcentrima Mak, Maslačak, Kosjenka, Krijesnica i Nevičica tijekom veljače i ožujka realizirala se provedba Cap programa – programa prevencije napada na dijete. Nositeljice programa bile su stručna suradnica pedagoginja Dijana Markota i odgojiteljice Anita Kukučka i Jelena Ćulibrk. Predškolski CAP namijenjen djeci u godini prije polaska u školu.

Cap program je jedan od najobuhvatnijih programa primarne prevencije u svijeta, a namijenjen je ne samo djeci, nego i odgojiteljima i roditeljima. Cilj programa je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz: pružanje kvalitetnih informacija, poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama i osnaživanje njima važnih odraslih osoba (roditelja i zaposlenika vrtića) da im pruže kvalitetniju podršku.

Putem stručnih vijeća za odgojitelje i roditeljskih sastanaka, odgojitelji i roditelji pobliže su se informirali o ciljevima i vrijednostima programa, aktivnostima koje će s provoditi s djecom te njihovoj ulozi u provedbi programa. I roditelji i odgojitelji su program vrednovali kao izuzetno koristan, edukativan i osnažujući za djecu.

Radionice su trajale oko 60 minuta. Koristeći igranje uloga i vođenu grupnu raspravu radionice obučavaju djecu prepoznati potencijalno opasne situacije, učinkovito koristiti opcije koje su im dostupne u datoj situaciji kao i kako ostati sigurni, jaki i slobodni. Radionice se bave situacijama u kojima su povrijeđena dječja osobna prava, usredotočujući se na napad vršnjaka, napad nepoznate odrasle osobe (pokušaj odvlačenja, otmice) i napad poznate odrasle osobe.

Radionice su uključivale:

Raspravu o:

– dječjim pravima – kako biti SIGURAN, JAK I SLOBODAN

– razlici tužakanja i traženja pomoći

– prihvatljivim i neprihvatljivim tajnama

Igrokaze:

– dijete protiv djeteta

– neznanac protiv djeteta

– poznata odrasla osoba protiv djeteta

Demonstraciju:

– Cap vriska

– učinkovitih poteza kako se osloboditi i obraniti u opasnoj situaciji

Na radionici je sudjelovalo ukupno 121 dijete. Djeca su bila aktivna i pokazala su zainteresiranost. Vidljiva je bila prethodna dobra priprema s odgojiteljem skupine i roditeljima. Do izražaja su došla znanja koja već imaju – o pravima, o odnosu s neznancima. Igrokaze su pratili s velikom pažnjom. Na licima su bile vidljive emocije od ljutnje na negativne likove do sreće kada je dijete bilo uspješno. Iz svakog igrokaza su izvukla pouku i sama došla do nekih zaključaka. Nakon radionice nastao je veliki broj likovnih radova kao izraz ekspresije nakon radionica.

Skip to content