Roditelji podcentra Jaglenac u akciji izrade poticaja za prostor dvorišta

Roditelji mješovite jasličke skupine podcentra Jaglenac su se okupili 9.3.2024. kako bi zajedno s odgojiteljicama obogatili prostor dvorišta na kojem borave djeca jasličke dobi.

U dogovoru sa stručnim suradnicima i odgojiteljicama je osmišljen plan koji poticaji su sigurni za djecu, a koji će poticati različite kompetencije djece.

Kako bi poticali cjelovit razvoj djeteta odluka je pala na izradu mobilnih cesta, jer je trenutni interes djece promet i različita vozila. Zašto baš mobilne ceste? Prema Nacionalnom kurikulumu (2015.) jedna od kompetencija koja se razvija u vrtiću je socijalna i građanska kompetencija. Djeca međusobno komuniciraju, pregovaraju i dogovaraju se u svrhu zajedničkog cilja. U ovom slučaju postavljanje ceste za igru.

Prilikom prvog korištenja ceste djeca su također navedeni materijal koristila kao balans gredu, hodajući po njoj i održavajući ravnotežu. Ako uzmemo u obzir da je riječ o mješovitoj jasličkoj skupini gdje su djeca različitih kompetencija, onda je poticaj dobro iskorišten jer su djeca sama sebi organizirala materijal prema svojim potrebama.

Osim izrade cesta, roditelji su također na ogradi izradili različite kosine. Kosine su pričvršćene plastičnim zip vezicama kako ne bi oštetile ogradu. Kosine su izrađene od različitih plastičnih cijevi, koje su različitih dužina i opsega. Također je vođeno računa o razvoju predmatematičkih kompetencija koje su naznačene u Nacionalnom kurikulumu. „Matematička kompetencija razvija se poticanjem djeteta na razvijanje i primjenu matematičkoga mišljenja u rješavanju problema, u različitim aktivnostima i svakidašnjim situacijama.“ (NKRPOO 2015.)

Akcije djece s poticajima su različite, kako se na prostoru dvorišta okupljaju djeca ostalih odgojnih skupina možemo reći o različitim vizijama namjene izrađenih poticaja. Tako su neka od starije djece imala ulogu kompetentnijeg vršnjaka te su mlađa djeca imala različite situacije učenja. „Učenje je i socijalni proces u kojem različitost perspektiva, znanja i razumijevanja djece predstavlja snažan potencijal zajedničkog učenja. Znanje nastaje u procesu zajedničke konstrukcije ili sukonstrukcije subjekata koji uče i ono je najbolje kad je sudioničko, proaktivno i suradničko.“ (NKRPOO 2015.)

Velika hvala roditeljima koji su se odazvali akciji što donacijom materijala, što aktivnim sudjelovanjem.

Također hvala i stručnim suradnicima na smjernicama kako bi ova akcija bila uspješna.

Skip to content