Stručni skup – okruženje u integriranom kurikulumu

 

Dječji vrtić Osijek u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Kineziološkim fakultetom Osijek srdačno poziva odgojitelje, učitelje, stručne suradnike, ravnatelje koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi, kao i druge zainteresirane sudionike javnih obrazovnih politika i znanstvenika da daju svoj aktivni doprinos u promišljanju važnosti okruženja u integriranom kurikulumu prijavom sažetaka na stručni skup

‘Okruženje u integriranom kurikulumu – prostor kao poticaj za cjeloviti razvoj djeteta’

21 i 22. ožujka 2024. u Osijeku, Stara pekara, Trg V.Lisinskog 1.

Promišljajući o okruženju u integriranom kurikulumu te iz različitih perspektiva, pozivaju se sudionici da prijave svoja izlaganja na sljedeće teme:

 • Poticajno prostorno-materijalno okruženje
 • Dijete kao su-kreator prostora
 • Prostor kao treći odgojitelj
 • Integrirani kurikulum i okruženje
 • Inkluzivno okruženje
 • Okruženje posebnih i alternativnih programa u dječjim vrtićima
 • Vanjski prostor u funkciji djetetovog razvoja
 • Prostor kao poticaj za razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
 • Dječji vrtić kao dio zajednice
 • Prostor i kultura vrtića.

VAŽNI DATUMI

Rok za registraciju aktivnog sudjelovanja i predaju sažetka: nedjelja, 1. 2. 2024.

Rok za povratnu informaciju o prihvaćanju sažetka: petak, 15. 2. 2024.

Rok za registraciju slušatelja (bez aktivnog izlaganja): 1. 3. 2024.

Zadnji rok za uplatu kotizacije: subota,  1. 3. 2024.

Rok za predaju cjelovitog rada: četvrtak, 1. 5. 2024.

 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Na stručnom skupu moguće je sudjelovati usmenim izlaganjem te bez izlaganja kao slušatelj.

Svi detalji o prijavi za sudjelovanje i o plaćanju kotizacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Osijek https://vrticiosijek.hr/okruzenje-u-integriranom-kurikulumu

 

 

UPUTE ZA REGISTRACIJU I PRIJAVU SAŽETKA

Ako ste se odlučili za aktivno sudjelovanje, potrebno je prijaviti sažetak neovisno o obliku izlaganja. Sažetak je potrebno prijaviti tijekom registracije. Ako prijavljujete dva sažetka, potrebno je prijaviti oba zasebno. Napominjemo kako nisu moguće naknadne izmjene dostavljenih sažetaka. Za pisanje i slanje sažetka koristite se uputama autorima za pisanje sažetka.

Recenzirat će se sve prijave, a o ishodu prijave bit ćete obaviješteni do naznačenog roka o prihvaćanju sažetka.

Za sve prihvaćene sažetke sudionici su obvezni platiti kotizaciju kao uvjet za uključivanje sažetka u program.

Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u knjizi sažetaka stručnog skupa.

Upute autorima za pisanje sažetka

 • Sve sažetke treba dostaviti na hrvatskom jeziku. Radove je potrebno jezično urediti.
 • Sažetak treba sadržavati 200-300 riječi. Ako prijavljujete prikaz dobre prakse, navedite cilj, svrhu, osnovno teorijsko polazište i kratak opis. Ukoliko prikazujete istraživanje potrebno je navesti ​​cilj istraživanja, teorijski okvir, metodologiju, rezultate i zaključak.
 • Uz sažetak treba navesti do pet (5) ključnih riječi poredanih abecednim redom i odvojenih zarezom pri čemu upotrebljavajte specifične, a ne općenite izraze.

 

KOTIZACIJA

Kotizaciju u iznosu od 40 € sudionici trebaju uplatiti najkasnije do 1. ožujka 2024. na račun Grada Osijeka.

IBAN HR5023600001831200002

MODEL HR64

POZIV NA BROJ 7706-36670-68311

OPIS PLAĆANJA: uplata kotizacije – naziv uplatitelja ako je pravna osoba ili ime i prezime ako je fizička osoba

 

 

Skip to content