Tjedan različitog cvijeća kod „Rakića“

Prilikom šetnji koje su česte u mješovitoj skupini jaslica, „Rakići“ primjećuju različito cvijeće. Veliko, malo, lijepo i sl. te su odgojitelji potaknuti da interes djece prošire različitim aktivnostima. Tako su odgojitelji u suradnji s roditeljima prikupili različite grane grmolikog cvijeća i plodova koji trenutno cvjetaju, kako bi djeca imala realno iskustvo u istraživanju istog.

Uz realistične prikaze grana magnolije, japanske dunje, različitih vrsta šljiva djeca uočavaju boje, teksturu i mirise. Tijekom likovnih aktivnosti djeci su ponuđene grane različitog grmolikog bilja i cvijeća te različito suho cvijeće. Djeca istražuju dodirom, sluhom, vidom i mirisom, te kroz likovne tehnike stvaraju svoje reprezentacije onoga što su vidjeli, dodirnuli ili mirisali.

T.P. „teta, teta vidi cece!“

L.K. „teta vidi kako sam ja napravila!“

Djeci su također ponuđeni i neoblikovani materijali kojima su djeca manipulirala i uočavala razlike u samom materijalu, teksturi, boji i sl. Tijekom provedene aktivnosti djeca su uočavala i različitu perspektivu jer su neoblikovani materijali bili ponuđeni na zrcalima pa su promatrala svoj lik okružen cvijećem.

L.K. „teta vidi, tamo L!“

Koja je razlika samog cvijeća i grma punog cvijeća. Djeca pomoću štapića za uši i tempere prikazuju grm pun cvijeća, dok F.D. kružnim pokretima prikazuje individualni cvijet na grani.

Osim likovnog izražavanja i razvoja kreativnosti i percepcije o motivu i prikaza istog djeca su posadila sjemenke cvijeća koje svakodnevno zalijevaju te promatraju sam proces rasta cvijeća i faze njegova razvoja.

Ovakvim aktivnostima djeca su potaknuta na istraživanje tekstura, mirisa i oblika, također razvijaju svoju kreativnost i maštu, a odgojitelji dokumentiranjem imaju uvid u postojeća znanja i prema tome planiraju daljnje aktivnosti.

Velika hvala gđi. Gernhardt na granama procvjetale magnolije.

Skip to content