Dječji vrtić Višnjevac

Podcentar Višnjevac

Ul. Ivana Filipovića 69, 31220, Višnjevac

Voditeljica: Tea Mandarić

Telefon:   359-784

Mobitel : 0992047006

Pedagog: Vladimirka Vidović, prof.

Psiholog: Dunja Marincel, mag.psych.