Temeljem članka 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/1997., 107/2007. i 94/2013.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08., 90/10.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje
 
JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE
U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2017./2018. GODINU
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01. 04. 2011. do 31. 03. 2012. godine. Pozivaju se roditelji djece koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
 
PROGRAM U TRAJANJU 250 SATI PROVODIT ĆE SE 
OD 01. 02. 2018. DO 30. 03. 2018. GODINE. 
U podcentrima RADOST (Zagrebačka 10), MASLAČAK (Velaluška bb), JAGLENAC (Krstova 99a), JOSIPOVAC (M. Marulića 18a) i ZVONČIĆ (Ulica Grada Vukovara 2A, Čepin).
 
UPISI ĆE SE OBAVLJATI
od 08. 01. 2018. do 19. 01. 2018. godine u Dječjem vrtiću Osijek, Vij. Ivana Meštrovića 7 (2. kat), od 08.00 do 14.00 sati 
 
Molimo roditelje da na vrijeme obave upis djeteta kako bi se dijete uključilo u program predškole.
NAKON ISTEKA ROKA UPISA NEĆE SE RAZMATRATI ZAHTJEVI ZA UPIS!
Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek pri upisu te na Internet stranici www.vrticiosijek.hr
 
Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
Preslike osobnih iskaznica za roditelja
Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
Liječnička potvrda i iskaznica imunizacije
 
Roditeljski sastanak održat će se 30. 01. 2018. godine u 18.00 sati u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek (suteren zgrade), Vij. Ivana Meštrovića 7, Osijek.
 
Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti pri upisu ili na telefon 204 – 709.