Postupci jednostavne nabave

05.07.2019.

Postupak jednostavne nabave namještaja za opremanje objekata Dječjeg vrtića Osijek

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave namještaja za opremanje objekata Dječjeg vrtića Osijek

 

Poziv za dostavu ponude-namještaj

Dokumentacija o nabavi - namještaj

 


 

 

03.07.2019.

Postupak jednostavne nabave didaktičke opreme za potrebe Dječjeg vrtića Osijek

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave didaktičke opreme za potrebe Dječjeg vrtića Osijek.

Poziv za dostavu ponude - didaktička oprema

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik-didaktička oprema

 

 


 

28.06.2019.

Postupak jednostavne nabave  radova na adaptaciji Dječjeg vrtića Bubamara

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu u postupku jednostavne nabave radova na adaptaciji Dječjeg vrtića Bubamara.

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova

Troškovnik vodovoda i kanalizacije

Troškovnik elektroinstalacija

Troškovnik strojarskih instalacija

Troškovnik-sveukupna rekapitulacija


Arhitektonski projekt

Projekt instalacija vodoopskrbe i odvodnje

Elektrotehnicki projekt

Projekt strojarskih instalacija


 

Završeni postupci

Javna nabava

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 
OBAVIJEST:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Osijek, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Dječji vrtić Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek kao javni Naručitelj

 
OBJAVLJUJE:

da predstavnik Naručitelja i s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa sa nijednim gospodarskim subjektom s kojim se ne bi smio zaključiti ugovor o javnoj nabavi u smislu odredaba navedenog Zakona

 

PRIVITCI:

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017/2018

Odluka o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.-2017.g.

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu