Festival znanosti

Objavljeno Posted in Nevičica

Festival znanosti manifestacija je na kojoj djeca našeg podcentra rado sudjeluju. Ove smo godine posjetili Prehrambeno tehnološki fakultet na kojem su djeca imala prilike vidjeti i sudjelovati u brojnim eksperimentima, […]

Izbor spremačica

Objavljeno Posted in Natječaji, Novosti

Sukladno članku 43. stavak 1. točka 1. Statuta Dječjeg vrtića Osijek(KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 17.09.2015.) Upravno vijeće, na sjednici održanoj dana 02.04.2019. […]