Prodaja službenog vozila

Objavljeno Posted in Natječaji

KLASA: 406-01/20-01/01 URBROJ: 2158/87-02-20-01 JAVNO NADMETANJE za prodaju službenog vozila   I. PREDMET PRODAJE Dječji Vrtić Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, Osijek (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić Osijek) prodaje rabljeno […]