• Odgojno obrazovni rad

  Odgojitelji pripremaju okružje tako da se djeci osiguravaju potencijalni izazovni materijali i aktivnosti. Sva područja razvoja nastoje se integrirati jer razvoj u jednoj dimenziji pod utjecajem je razvoja u drugim dimenzijama. To se postiže razradom tema (uz pretpostavku dogovora s djecom, uvažavajući njihovu motivaciju i interes). Odgojitelji djeci osiguravaju mogućnosti da odaberu iz raznolikosti aktivnosti, materijala i opreme, kao i vrijeme za istraživanje te djelatno uključivanje.

  Odgojno obrazovni rad
   
 • Izobrazba djelatnika

  Preduvjet uspješnog ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa kontinuirano je stručno usavršavanje djelatnika te stalni  rast  stručnih kompetencija, što podrazumijeva osposobljenost i motivaciju za cjeloživotno učenje. Stručno usavršavanje organizira se na razini Centra za predškolski odgoj (svi vrtići), na razini Pedagoških dijelova  te u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje ili drugih institucija.

  Izobrazba djelatnika
   
 • Suradnički odnosi

  Suradnički odnosi roditelja i odgojitelja vrlo su značajan čimbenik u odrastanju djeteta u razvojno cjelovitu osobu. Stoga partnerstvu obitelji i vrtića posvećujemo osobitu pozornost. Roditelji sve više participiraju u svim segmentima odgojno-obrazovnog procesa što je značajno pridonijelo mijenjanju prakse odgojitelja kao i mijenjanju odnosa roditelja prema ustanovi.Suradnja roditelja i odgojno obrazovne ustanove jedan je od preduvjeta za djetetov pozitivan rast i razvoj te njegovu pozitivnu sliku o sebi.

  Suradnički odnosi
   
 • Kreativne radionice


  Najdraža druženja djece i odraslih jesu u kreativnim radionicama koje organiziramo na razini skupina i vrtića. Prigodni blagdani prilika su za organiziranje radionica kao što su: božićna radionica (izrada božićnih čestitki i ukrasa), uskrsna radionica (bojanje i ukrašavanje božićnih pisanica), radionica za maskenbal (izrada maski). Igraonice za djecu i roditelje organizirale su se i u drugim prigodama (izrada lutaka, odjeće za lutke, glazbenih instrumenata, kostima za završnu svečanost).

  Kreativne radionice
   

 

 

 

 

 

 

Sigurni na internetu

Program za filtriranje i blokiranje nepoćudnog sadržaja i web stranica na internetu

Grad-općina prijatelj djece

Grad Osijek u siječnju 2010. godine donio je Program i izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Osijeka za 2010. godinu i time se uključio u akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece”.

Obavijest o predupisu i upisu djece

Zahtjev za predupis

Obavijest o predupisu djece predškolske dobi u program odgoja i naobrazbe za školsku godinu 2014./15.