Stručni tim piše za vas

Prilagodba na vrtić

Polazak djeteta u vrtić predstavlja veliki korak i promjenu u životu djeteta i roditelja. Za dijete to može predstavljati i prvi susret s većim brojem nepoznatih osoba, kako sa djecom […]

Priprema za školu

Kako roditelji mogu pridonijeti pripremljenosti djeteta za školu? • razgovarajte sa djetetom , slušajte dijete i pokažite interes za ono što Vam govori • odgovarajte na djetetova pitanja. • budite […]

Uloga oca u odgoju djeteta

„Mnogi ljudi drže da sigurno znaju što je dobra majka, ali oni ni izdaleka nisu sigurni što je dobar otac.“, N. Acerman Kad se priča o roditeljstvu većinom se misli […]

Pročitaj više...