Dokumenti

AKTI VRTIĆA:

Statut Dječjeg vrtića Osijek

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Osijek

Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020/2021.

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019/2020 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2018/2019 godinu

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2016/2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019/2020.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016/2017.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015/2016.

Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek za pedagošku godinu 2015/2016.

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Osijek

Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Poslovnik o radu upravnog vijeća

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Plan klasifikacijskih oznaka 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.g.(csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.g.(pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.g.(csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.g.(pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.g

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.g.

Pravilnik o pristupu informacijama

Procedura zaprimanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura naplate prihoda

Osobni podaci radnika

Službenik za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

JAVNA NABAVA:

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017/2018

Odluka o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.-2017.g.

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE:

Financijski plan za 2020.g. i projekcije za 2021.-2021

Obrazloženje Financijskog plana 2020.g.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj 2018

Obrazloženje Financijskog plana 2018.g.

Financijski plan za 2018.g. i Projekcije za razdoblje 2019.-2020.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.g.

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2016.g.

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2014. godinu

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Zahtjev za upis 2020

Obavijest o upisu djece

Inicijalni upitnik 2020.